תיכון
יסודי
גני ילדים

טופסי ציינון

טופסי ציינון

לפניכם שתי דוגמאות של טופסי ציינון: (1) טופס להערכת המורה מול הערכה עצמית של הלומד ושל מורה עמית (משמש גם ל"מהימנות בין מעריכים")  (2) טופס הכולל, מחד גיסא, מיפוי של התכנים הנבדקים ומאידך גיסא, פירוט של כישורי החשיבה הנבדקים באמצעות המבחן (שימושים אפשריים נוספים, כמו בדוגמא 1(.

  דוגמא 1

בס"ד

בית הספר __________________ תאריך:________________________

טופס קביעת הניקוד למבחן ב______ ___________

וסיכום הציון (טופס ציינון)

הנושאים__________________________________________________

 

שם התלמיד (ה)/ או מספר לזיהוי__________________

 

המעריך/ המעריכה: המורה/ מורה עמית/ה/ התלמיד/ה (הערכה עצמית)·– להקיף בעיגול את המתאים

 

מספר

השאלה

הניקוד

שנקבע

הניקוד

שניתן

 

הערות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

דוגמא 2

בס"ד

בית הספר _________________________________                                                                                                               

טופס סיכום הניקוד למבחן " אני והזולת " פרקים ב' – ג' .שם התלמיד(ה) : ______________

המעריך/ה : המורה / מורה עמית(ה)/ התלמיד(ה) - בדיקה עצמית (להקיף בעיגול  את  המתאים).

מספר

השאלה

המיומנות הנדרשת

הניקוד

המלא

הניקוד

שניתן

           הערות

חלק א'

לענות על נושא1 בלבד

40

 

 

נושא א'

ערבות ומעורבות

 

 

 

1

ידע

4

 

 

2

הבנה

6

 

 

3א.

טיעון

8

 

 

3ב.

השוואה

8

 

 

3ג.

יישום

6

 

 

4

הסקה

8

 

 

נושא ב'

מחויבות משפחתית

 

 

 

1

הבנה

6

 

 

2

מיון

10

 

 

3

זיהוי רכיבים וקשרים

 

12

 

 

4

הערכה (שיפוט)

12

 

 

חלק ב'

לענות על נושא 1 בלבד

40

 

 

נושא א'

צדק חברתי

 

 

 

1

העלאת נקודות מבט

 

10

 

 

2

מיון

10

 

 

3

הסקה

8

 

 

4

הערכה (שיפוט)

12

 

 

נושא ב'

פדיון שבויים

 

 

 

1

ידע

4

 

 

2

הבנה

6

 

 

3א.

מיזוג

10

 

 

3ב.

השוואה

8

 

 

4 א.

 הבנה

6

 

 

4ב.

הבנה

6

 

 

חלק ג'

להסביר4 מושגים

20

 

5 נק' לכל מושג

א.

 

 

 

 

ב

 

 

 

 

ג

 

 

 

 

ד

 

 

 

 

ה.

 

 

 

 

ו

 

 

 

 

סה"כ

 

100

 

 

 

 ·הטופס משמש גם ל"מהימנות בין מעריכים"

הדפסה

חדש באתר

המלצות לכלים מקוונים
הצעות למאגרי מידע וכלים מקוונים, ללמידה וקשר עם תלמידים מרחוק.

מהבלוג שלנו

התבוננות בימי קורונה
מה מאפשרת לנו ההתבוננות? שאלה של תלמידה שחייבה להתבונן
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים